Categorías
ODS: Fin de la pobreza

La fractura de la pobresa

En xifres de les Nacions Unides, hi ha 780 milions de persones que viuen en condicions de pobresa extrema, és a dir que subsisteixen amb menys de 1,90 dòlars diaris. 

Des dels Objectius per el Desenvolupament Sostenible es considera que la pobresa es manifesta i es pateix de moltes altres formes més enllà dels ingressos econòmics: l’accés limitat a l’educació o sanitat, fam, malnutrició, índex de desenvolupament humà o la manca d’habitatge digne. L’Índex de Pobresa Multidimensional, de l’any 2018, indica que hi ha 1.300 milions de persones a nivell mundial que viuen aquesta pobresa més enllà dels diners. 

Situacions diverses: assolament i esperança

El 83% de persones que pateixen pobresa multidimensional, concretament 1.100 milions, es concentren en dues regions: l’Àfrica subsahariana i l’Àsia meridional. Tot i la riquesa natural del continent africà, més del 40% de la població es troba en situació de pobresa extrema. Aquest continent, sobretot, està molt afectat per conflictes armats i guerres – actualment 20 actius – que dificulten la distribució equitativa de recursos i empitjoren les situacions de pobresa d’algunes regions.

A Àsia, han d’afrontar el següents problemes:  

  • Subdesenvolupament de les infraestructures i els serveis públics.
  • Fenòmens climatològics extrems
  • Repte de les poblacions rurals
  • Escassetat d’aigua

L’Índex de Pobresa Multidimensional exposa com certs països del continent asiàtic mostren alguns indicis de millora. L’Índia, per exemple ha aconseguit reduir el seu índex de pobresa de 55% el 2005 al 28% el 2016.

Apart, els països amb índexs més elevats de pobresa extrema tenen més dificultats per afrontar certs problemes, com podria ser la lluita en contra la desigualtat de gènere perquè la pobresa té cara de dona; per combatre el canvi climàtic, perquè la petita part rica de la població mundial pot adaptar-se millor al desafiament del calentament global; o com ja hem dit, afrontar els desastres naturals.

Així doncs, la pobresa es concentra a Àfrica i Àsia, països del sud. La diferència amb els països del nord es pot veure en molts àmbits apart de l’econòmic: social, cultural, tecnològic, digital, climàtic… i es coneix amb el nom de divisió Nord-Sud. Per tant, aquesta famosa fractura és, realment, la fractura nord-sud de la pobresa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *