Categorías
OBJETIVOS ODS

La feminització de la pobresa

De tots els factors que poden incidir en el fet que un ésser humà sigui pobre, cap influeix tant com el gènere. Les desigualtats en base al gènere encara existeixen en tots els països i en tots els grups socials. Existeixen, però, grups de dones que encara es troben en una situació de més desigualtat. És el que anomenem feminització de la pobresa.

La UE alerta del riesgo de pobreza
Crónica Global

La discriminació en base al gènere se sobreposa a altres tipus de discriminació: per grups ètnics, per viure en àrees rurals o per ser de classe baixa. D’aquesta manera, en aquests grups socials ambdós gèneres estan desfavorits però les dones encara estan en pitjor situació que els homes. En aquests grups socials segueixen sent les dones les que treballen dins i fora de casa, remuneradament i no remuneradament, per exemple.

Així doncs, les dones són, al llarg i ample de la planeta, les que més pateixen la desigualtat i la pobresa. Són múltiples els factors que influeixen per crear aquesta realitat: la disparitat d’ingressos, el menor accés de les nenes a l’educació, els estereotips (que suposen un fre a estudiar determinades carreres o accedir a treballs més qualificats). També el doble torn (el treball de cures i domèstic que majoritàriament afronten després de la seva jornada laboral) o la bretxa salarial, entre d’altres.

«Causa principal de la pobresa: ser dona»

Segons dades de Nacions Unides, el 60% de les persones que passen fam al món de forma crònica són dones i nenes. Elles constitueixen dues terceres parts dels gairebé 800 milions d’analfabets (xifra que no ha canviat en les últimes dues dècades). Ingressen de mitjana un 60% menys que els homes, tenen menys d’un 20% de la terra cultivable (tot i que més de 400 milions d’agricultores produeixen la majoria dels aliments que es consumeixen al món) i només un 50% de les dones en edat de treballar tenen una feina, enfront del 77% dels homes.

Això significa que, encara que hi hagi avenços en l’Objectiu ODS 5 “d’Igualtat de gènere”, aquest no pot ser l’únic focus d’atenció per reduir la discriminació contra les dones, ja que el seu progrés es veu directament afectat per l’estancament d’altre factors, tal com la pobresa, la fam, la salut, l’educació, el canvi climàtic, etc.

Fonts:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *