Categorías
OBJETIVOS ODS ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

Llençar fruita al bosc no és reciclar

Ser “biodegradable” no implica que no contamini Que una substància o producte sigui “biodegradable” significa que es pot degradar per acció biològica, és a dir, en les condicions ambientals naturals. Totes les substàncies són biodegradables, el problema és el temps que triguen en desaparèixer de la naturalesa. La següent fotografia, extreta de la pàgina web […]