Categorías
Lucha contra la pobreza Stop pobresa

Catalunya, més lluny de reduir la pobresa infantil

Catalunya en dificultats per assolir els objectius marcats per la ONU pel 2030